Truyền thông TNTT

Thánh lễ kỷ niệm Khai mở 100 năm Nghĩa Binh Thánh Thể

Vào lúc 10g sáng Chúa nhật 07/05/2017 tại Nhà nguyện Tòa Tổng Giám mục Sàigòn, Đức cha phụ tá Giuse đã dâng Thánh lễ Khai mở “Năm kỷ niệm 100 năm Nghĩa Binh Thánh Thể thế giới..."