Truyền thông Gx. Tam Hà

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 5 Thường niên - năm C

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.