Trần Duy Nhiên

Ngày 5/9: Thánh Têrêsa Calcutta

"Theo huyết thống, tôi là người Anbani. Theo quốc tịch, tôi là người Ấn Độ. Theo đức tin, tôi là một nữ tu công giáo...  Theo con tim, tôi hoàn toàn thuộc về Trái Tim Chúa Giêsu"