Trần Đức Hà

Viết về em tôi, chàng Hiệp sỹ vừa mới đi xa

Từng đoàn xe lăn lặng lẽ nối theo dòng người lầm lũi bước trong chiều mưa tiễn đưa chàng Hiệp sỹ trở về lòng đất mẹ Xã Đoài thân yêu.