Trần Đức Anh. O.P tổng hợp

Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời tại Roma

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM Tổng Giáo phận Sàigòn, đã qua đời tại Roma, hưởng thọ 74 tuổi, sau 48 năm Linh Mục và 19 năm làm Giám Mục.