Trần Đức Anh OP & Hồng Thủy |

Trần Đức Anh OP & Hồng Thủy

Đức Thánh Cha Phanxicô: Thánh Thể giữ chỗ trước cho chúng ta trên Thiên đàng

Chiều Chúa nhật 3-6-2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa tại Ostia, thành phố cạnh bờ biển cách trung tâm Roma khoảng 30 cây số.