Trí Dũng

Giáo xứ Thánh Phaolô-Bình Tân: Khai giảng Lớp Học Tình Thương Hướng Tâm

“Bạn ơi, hãy đến trường Hướng Tâm yêu thương, cùng nhau mơ ước thắp sáng tương lai cuộc đời tươi mới.