THP

Trí thức Công giáo dấn thân trong các vấn đề thiết thực của Giáo hội, đất nước

Các thành viên của Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình mừng kỷ niệm ba năm thành lập hôm 30-1 tại Trung tâm Phaolô Nguyễn Văn Bình của dòng Đa Minh ở Sài Gòn