Thảo Uyên

Chúa ở bên con như thế nào?

Đúng là khi đã đủ lớn, mỗi người chúng ta đều có một hành trình, một con đường riêng. Tôi dong duổi trên khắp các nẻo đường để biết rằng mỗi ngày Chúa đã ở bên tôi như thế nào.