Thư ký UBTN

Khóa tìm hiểu sáng tác Thánh nhạc

Khóa học này do cha giáo Kim Long đảm nhận.Thời gian: từ 8g30 đến 10g00 thứ Năm (2 tuần một lần) tại Trung tâm Mục vụ TGP Sàigòn-TPHCM.