TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

Hội đồng Giám mục Việt Nam viếng thăm Ad Limina: Diễn từ triều yết Đức Thánh Cha Phanxicô

Trong giây phút lịch sử này, nhân danh cộng đồng Công giáo Việt Nam, chúng con xin kính cẩn bái chào ĐTC với tất cả tình con thảo đối với vị cha chung Giáo Hội hoàn vũ.