Tý Linh

Khóa Bồi dưỡng các nhà đào tạo ứng viên linh mục tại Việt Nam

Ngày 1-7-2012, tại TGM Đà Lạt đã khai mạc “Khóa bồi dưỡng các nhà đào tạo ứng viên linh mục tại Việt Nam”, do UB Giáo sĩ và Chủng sinh của HĐGMVN tổ chức.

Pháp: Chủng sinh suy nghĩ về đời sống tình cảm

Các chủng sinh của các giáo phận Caen, Nantes, Orléans, Rennes, miền Tây của nước Pháp đã tham dự vào một khóa đào tạo về đời sống tình cảm.

Lý thuyết phái tính ở trường trung học: “Một giảng dạy ý thức hệ”

Lý thuyết phái tính là một lý thuyết có tính cách ý thức hệ chối bỏ sự khác biệt giữa các giới tính và sự bổ túc tự nhiên giữa người nam và người nữ.