(An-tôn Lê Tân)

Thánh lễ bế mạc Đại hội 50 năm Cursillo Việt Nam

Mẹ mang đến niềm vui vì Mẹ có Chúa trong mình, mọi người đều có thể đem niềm vui giản đơn đến người khác khi biết đón nhận và sống Lời Chúa, mang Chúa theo mình theo nghĩa từ Emmanuel.