Tòa Giám mục Bắc Ninh

Tòa Giám mục Bắc Ninh: thông báo về việc giả danh linh mục

Văn phòng Tòa giám mục Bắc Ninh xác nhận và thông báo giáo phận Bắc Ninh không có linh mục nào tên là Nguyễn Quốc Hiếu.