Phêrô Danh S.J

Tông đồ cầu nguyện ngày 08.01

“Một tâm hồn vui vẻ giống như một mảnh đất màu mỡ mà ở nơi đó, sự sống có thể triển nở và trổ sinh hoa trái tốt lành.” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô) 

Tông đồ cầu nguyện ngày 07.01

“Niềm vui, lời cầu nguyện và lòng biết ơn là ba cách thức để giúp chúng ta sống xác thực.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin dạy con cách sống với niềm vui trong lời cầu nguyện và lòng biết ơn sâu sắc.

Tông đồ cầu nguyện ngày 06.01

Giống như Ba Vua, các tín hữu được dẫn dắt bởi đức tin để tìm kiếm Thiên Chúa ở những nơi ẩn khuất nhất, vì biết rằng Ngài vẫn luôn chờ họ ở đó”. (ĐGH Phanxicô)