Nt. Bích Ngọc |

Nt. Bích Ngọc

Đấng cứu độ trần gian

 “Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng: Người thật là Đấng cứu độ trần gian” (Ga 4,42)

Hãy nên hoàn thiện

Xin cho chúng con đủ khiêm tốn xưng thú tội mình mỗi khi chúng con phạm tội. Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào tình thương Chúa phủ lấp muôn vàn tội lỗi của chúng con.

Ánh sao nhân chứng

Những người nhận ra ánh sáng diệu kỳ của ngôi sao, những người lên đường kiếm tìm dấu chỉ diệu kỳ đằng sau ánh sao đó lại là những người xem ra xa lạ.

Kiên trì cầu nguyện

“Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8)

Chia sẻ và trao ban

“Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. (Lc 16, 25)

Nước Trời Vĩnh Cửu

Chúa phán dạy: con người không thể / Vừa làm tôi Chúa lẫn tiền tài / Nhưng Người khen quản gia lanh chai / Biết ứng phó khi phải thôi việc.

Chỗ của Chúa

Chỗ của Người Cõi Trời, chỗ nhất / Nhưng hạ mình mặt đất náu nương / Tìm hy sinh phục vụ khiêm nhường / Luôn thứ tha chữa lành nhân thế.

Sẵn sàng tỉnh thức

Đai lưng thắt Chủ về con đợi / Ngọn đèn tim thắp sáng lửa trời / Mến tin hy vọng khôn nguôi / Bên con Chúa đến Nước Trời tặng ban.

Làm giàu trước mặt Thiên Chúa

Không xây dựng đời mình vững chắc / Trên móng nền Thiên Chúa Tình Yêu / Nhà phú hộ trông cậy tiền nhiều / Nên nghĩ mình đầy dư hạnh phúc / Nhưng Chúa bảo ông: này đồ ngốc / Đêm nay mạng sống Ngài lấy đi

 

Triều đại Cha mau đến

Chúa đã dạy các tông đồ cầu nguyện / Xin làm cho Danh Thánh Cha vinh hiển / Triều đại Cha mau đến với muôn dân / Tình Yêu Cha tỏa bóng khắp mọi miền.