Nhóm Châu Kiên Long

Ngày 28/08: Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Augustinô sinh năm 354 tại Thagaste, một làng nhỏ thuộc Bắc Phi. Cha ngài là người ngoại giáo, mẹ ngài là thánh nữ Monica.

Ngày 23/08: Thánh Rôsa thành Lima, đồng trinh

Thánh Rôsa là thánh nữ tiên khởi của miền Nam Mỹ Châu. Ngay từ nhỏ, Rôsa đã có một đời sống đạo đức gương mẫu thùy mị đơn sơ từ lời nói tới cách ăn mặc.

Ngày 21/01: Thánh Anê, đồng trinh, tử vì đạo

Hôm nay là ngày sinh của một trinh nữ, chúng ta hãy noi gương khiết tịnh. Hôm nay là ngày sinh của một vị tử vì đạo, chúng ta hãy dâng lên như lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa.

Ngày 25-4: Thánh Máccô, thánh sử

Thánh Máccô là người Do Thái, thuộc dòng họ Lêvi. Sau khi Chúa Giêsu về trời, ngài theo thánh Phêrô sang truyền giáo tại La Mã. Ngài mất vào ngày 25/4/67.