Nguyễn Quang Tuyến

Giáo chức Công giáo: Chương trình Thắp Sáng Niềm Tin - Gặp gỡ tháng 12/2011

Gần 30 giáo chức Công giáo đã quy tụ sinh hoạt tại lầu 2 Nhà Truyền Thống thuộc Trung Tâm Mục Vụ TGP TPHCM vào lúc 9 giờ ngày 4/12/2011 với chủ đề “ Tình thương cứu độ” dưới sự hướng dẫn của cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền.