(Nguồn: Hội đồng Toà thánh về Văn hoá)

Hội nghị về Âm nhạc tại Rôma

Ba ngày suy tư bắt đầu với đề tài”Âm nhạc và Lời”, nhấn mạnh đến truyền thống chuyển tải nội dung Thánh Kinh bằng âm nhạc; sau đó là “Âm nhạc và Tin Mừng”, trình bày những cảm nghiệm trong đời sống cá nhân và cộng đoàn về tác động của nhiều phong cách sáng tác và phong cách âm nhạc khác nhau; cuối cùng là “Âm nhạc và nhạc cụ”.