(Người Giồng Trôm – Ảnh Hữu Mỹ)

Thánh lễ giỗ Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống

Trong bầu khí trang nghiêm và trầm ấm, nhiều người bất kể là giáo dân, tu sĩ, linh mục đã dắt díu nhau về với ngôi nhà thờ Mẹ của Giáo phận. Trước Thánh lễ, nhiều người đến bên mộ phần của Đức cố Giám mục Giuse kính yêu để đọc kinh, kính viếng Đức cha.