Nữ tu Bích Ngọc

Về miền Ánh Sáng

Phải chăng tôi bị “mù” dù vẫn sáng mắt? Tôi có để cho ánh sáng của Đức Kitô thanh tẩy tôi khỏi mọi vẩn đục trong tâm hồn, để tôi bước đi trong ánh sáng của Người?

Qua đau khổ đến vinh quang

Cuộc biến hình và hiển dung của Chúa đã làm cho các môn đệ vững tin hơn. Tuy nhiên niềm tin ấy còn phải được củng cố thêm bằng biến cố Phục sinh.

A-đam mới

Cuộc chiến đấu và chiến thắng các cơn cám dỗ của Chúa Giêsu là mẫu mực cho cuộc sống của những ai tin theo Người.

Tìm Nước Chúa

Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ.

Được nên công chính

Hai người lên đền thờ cầu nguyện, nhưng thái độ và tâm trạng của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Một người tự hào cho mình là công chính còn người kia nhận mình là thân phận tội lỗi.

Sống chuỗi Mân Côi

Đức Trinh Nữ tinh tuyền thánh thiện / Vừa đáp lời Thiên Sứ: Xin Vâng / Chúa Giêsu Đấng Cứu gian trần / Trong lòng Mẹ hóa thành nhục thể.

Làm môn đệ Chúa

Môn đệ Chúa sẵn sàng bỏ hết / Như chính Ngài Thánh Tử Giêsu / Vinh quang Thiên Chúa khước từ / Mặc thân nô lệ sống như người phàm.

Nước đã hóa thành rượu

“Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người” (Ga 2,12).

Nhiệm mầu Ý Cha

Mười hai tuổi Chúa theo cha mẹ / Trẩy lên Đền mừng lễ Vượt Qua / Lễ xong ai nấy về nhà / Giêsu lưu lại Nhà Cha nguyện cầu

Dọn đường Chúa đến

“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Lc 3,4)