Nữ tu Bình Minh

Kỳ thi tuyển sinh Năm học 2017–2018 của Học viện Công giáo Việt Nam

Trong hai ngày 7 và 8/6/2017, Học viện Công giáo Việt Nam tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cử nhân và Cao học cho năm học 2017–2018, tại Học viện.