MVTT Sài Gòn

Khi người cha bỏ đi thật xa

Cuốn phim Jesus 1999 khởi đầu với cảnh hai cha con Giuse và Giêsu nằm nghỉ bên nhau trong hoang địa, trong hành trình kiếm việc làm khá vất vả. 

Khi người cha bỏ đi thật xa

Xem Video