Maria Loan-Phượng

Giáo xứ Bùi Phát: Đoàn GĐPTTT thăm làng phong

“Chúa thấy đám đông thì chạnh lòng thương. Vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt”. Lời Chúa trên đây được Linh mục chánh xứ chia sẻ trong Thánh lễ tạ ơn tại Gx. Phú Phong.

Mừng thọ Lục Tuần, Ngân Khánh Linh mục cha GB. Vũ Mạnh Hùng và trường thọ Bà Cố Maria

Gia đình chính là Chủng viện đầu tiên, trong đó người Mẹ là một nhà giáo rất quan trọng, để có được những người con Linh mục tốt lành sau này.

Lễ hội Giáng Sinh 2016 cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt - "Đến Để Yêu Thương"

Lễ hội Giáng Sinh “Đến Để Yêu Thương” năm 2016 dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn do Hội Caritas TGP tổ chức, diễn ra lúc 12g30 đến 19g30 ngày 17/12/2016 tại Trung tâm Mục vụ.