Mộc Mạc

Thai nhi bị dị tật: Bỏ hay giữ?

Trước sự tư vấn của các bác sĩ, có những “bà mẹ và gia đình vẫn cương quyết giữ lại vì nhiều lý do: tôn giáo, con quý do điều trị vô sinh ...”, nhưng cũng có “một số bà mẹ đã lập tức quyết định bỏ thai dù chỉ phát hiện bất thường rất nhỏ.

Giáo xứ Thị Nghè: Thay đổi phương thức "Lễ đèn - Ngắm đứng"

Năm nay, 2010, giáo xứ Thị Nghè tiếp tục “Lễ đèn - Ngắm đứng” theo phương thức mới, có đôi nét hao hao giống hình thức cầu nguyện theo Cộng đòan Taizé