Lm. Văn Yên S.J - Vatican News

Vatican News phỏng vấn cha Gioan Lê Quang Việt về ĐHGTTG tại Panama

Vatican News có một phỏng vấn ngắn với cha Gioan Lê Quang Việt, đặc trách giới trẻ TGP-SG, thư ký Uỷ ban Giới trẻ thuộc HĐGM về việc tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới của đoàn VN.

Vatican News phỏng vấn Đc. Anphong Nguyễn Hữu Long, tân giám mục Gp. Vinh

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, làm giám mục giáo phận Vinh. Nhân dịp này, Vatican News có một cuộc phỏng vấn với ngài.

Vatican News phỏng vấn Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Gm. tiên khởi Gp. Hà Tĩnh

ĐTC đã bổ nhiệm ĐC Phaolô Nguyễn Thái Hợp O.P làm GM tiên khởi của Gp. Hà Tĩnh mới được thành lập. Nhân dịp này, Vatican News có một cuộc phỏng vấn với Đức Cha.