Lm. Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh

Chứng từ Đức Tin thời Internet

Chúng con đã tìm hiểu Kinh thánh và càng lúc càng thấy Chúa thương chúng ta quá. Chúng con rất thương Chúa. Mấy năm qua chúng con tu theo Phật. Nay nhờ Kinh thánh chúng con biết chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao Duy nhất.

Chia sẻ mừng Năm Thánh (bài 4): Vượt thắng những cám dỗ làm điều tốt

Quỷ dữ không những cám dỗ ta làm điều xấu nhưng còn dẫn dụ ta chạy theo những điều tốt giả, tức là những điều có vẻ tốt nhưng Chúa không muốn ta làm lúc này. 

Chia sẻ mừng Năm Thánh (bài 2): Hai thủ phạm khiến mùa thất thu

Với tinh thần khiêm nhường, trong Năm Thánh các chứng nhân đức tin, cộng đồng Dân Chúa Việt Nam đang có cơ hội mở lòng ra với ơn Chúa.

Chia sẻ mừng Năm Thánh (bài 1): Thánh hôm nào và Thánh hôm nay (còn tiếp...)

Dù chỉ vài tháng ngắn ngủi, Năm Thánh vẫn là một sự tôn vinh đích đáng dâng lên các Thánh tiền nhân chúng ta và dâng lên Thiên Chúa Chí Thánh.