Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 2 Mùa Chay - Năm B

Có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta Yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”.

Học hỏi Phúc âm Lễ Thánh Gia - Năm B

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là Nadarét, miền Galilê. Còn Hài Nhi, ngày càng lớn lên, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm B

Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan (Mc 1,5).

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 34 Thường niên - năm A

Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy (Mt 25,45).

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 23 Thường niên - năm A

"Thầy bảo thật anh em: bất cứ điều gì anh em cầm buộc dưới đất, cũng sẽ bị cầm buộc trên trời; bất cứ điều gì anh em tháo cởi dưới đất, cũng sẽ được tháo cởi trên trời” (Mt 18,18).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 6 Thường niên - Năm A

Sau khi đọc cả bài Phúc âm, bạn thấy Đức Giêsu có đòi hỏi nhiều hơn Luật trong Cựu Ước không? Lời giáo huấn của Đức Giêsu trong bài Phúc âm này có những nét gì đặc biệt?

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 TN, năm A

Theo Phúc âm Mát-thêu, Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng về Nước Trời từ khi nào và ở đâu? Đọc Mt 4,12-13.17. Còn theo Phúc âm Luca, Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng ở đâu?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Giáng Sinh, năm A

Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Thường niên - Năm C

Đức Maria nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo" (Ga 2,15)

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm C

"Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? (Lc, 1,42-43a)