Lm. Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Lời Chúa: Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, năm A

Đoạn Phúc âm hôm nay có nói đến biến cố Đức Chúa Giêsu về trời không? Tại sao đoạn này được coi là có tầm quan trọng đặc biệt trong toàn bộ sách Phúc âm theo thánh Mát-thêu?

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm A

Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm A

Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. (Mt 24,44)
 

Đứng thẳng và ngẩng đầu

Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Lc 21,25-28.34-36
Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc (Lc 21,28)