Lm. Giuse Phạm Đình Ái sss |

Lm. Giuse Phạm Đình Ái sss

Cộng đoàn có thể đọc Phúc Âm trong Thánh lễ không?

Một số nhà thờ hiện nay có thói quen là khi linh mục hay phó tế công bố Tin Mừng trong Thánh lễ thì các tín hữu tham dự cầm cuốn Tân Ước vừa dò theo vừa cất tiếng đọc.

Chúa Giêsu chờ đợi ta nơi bí tích Tình yêu

Đời sống thiêng liêng sẽ lớn mạnh lên sau mỗi lần chúng ta dành giờ bên Chúa. Qua giờ chầu, Chúa Giêsu mời chúng ta nên nghĩa thiết với Người.