Lm. Giuse Đinh Tất Quý

Bài giảng: Chúa Nhật thứ 2 Thường niên - Năm C (+video)

Hôm nay trong thánh lễ: cũng lại là một bữa tiệc. Bữa tiệc nước trời. Đi dự tiệc mà không ăn không uống thì có lẽ việc đó không bình thường. Chúng ta hãy đến với Chúa. Chúa chính là lương thực cho chúng ta.

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật thứ 2 Thường niên - Năm C (+video)

Chính nhờ chủ nhà mời Chúa Giêsu và các môn đệ đến dự tiệc cưới, mà Ngài đã ban cho ông một phép lạ đặc biệt. Qua việc tham dự tiệc cưới này, Chúa Giêsu đã thánh hóa và chúc phúc cho đời sống hôn nhân và gia đình, nhất là những gia đình biết mời Chúa đến.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ hai Tuần 1 Thường niên.

Để Ngài chiếm hữu trọn vẹn mọi khía cạnh của đời sống và làm cho chúng ta cảm nghiệm được Nước Trời đang hiện diện ngay trên trần thế này, chúng ta cũng phải biết nói tiếng "Vâng" như Mẹ Maria.

Suy Niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - C ( + Video )

Gioan đã làm sáng tỏ điều này khi ông nói: "Tôi làm phép rửa bằng nước để làm dấu hiệu cho thấy anh em đã ăn năn sám hối - Nhưng có một Đấng đến sau tôi sẽ rửa anh em bằng Thánh Linh và bằng Lửa. Ngài cao trọng hơn tôi. Tôi chẳng xứng đáng cúi xuống cởi dây giầy cho Người." (Mt 3,11)

Suy niệm Lời Chúa: Thứ bảy sau Lễ Hiển Linh(+video)

Chúng ta hãy biết chấp nhận những giới hạn của mình, biết tôn trọng những cái hay cái đẹp Chúa ban cho người khác và cố gắng sống như lời Thánh Phaolô đã nói: "Ai cũng được miễn là Chúa Giêsu được vinh danh".

Suy niệm Lời Chúa: Thứ năm sau Lễ Hiển Linh (+video)

Chúa Giêsu muốn nói rằng, Ngài chính là Đấng Thiên Sai. Lời quả quyết này đã trở thành một tiếng sét đánh bên tai những người nghe Ngài lúc đó. Vâng, Ngài đã đến để bắt đầu một thời kỳ mới, thời kỳ cứu rỗi.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh ( + Videos )

Cuộc hành trình của các môn đệ (và cả của chúng ta) đôi khi cũng có những khó khăn nguy hiểm như đang đi trong bão táp. Cảm giác tự nhiên là chúng ta hoảng sợ. Sợ hãi như vậy không phải là một điều khó hiểu. 

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật - Chúa Giêsu chịu phép rửa (+video)

Như vậy qua biến cố này, mọi người đã thấy được một Chúa Giêsu đích thực là một Thiên Chúa đã làm người. Người đã được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu chuộc loài người.

Bài giảng: Chúa Nhật - Chúa Giêsu chịu phép rửa (+video)

Phép rửa Chúa Giêsu chịu là Phép rửa Mặc khải. Nó báo cho con người biết là một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Kỷ nguyên này là một cuộc tạo dựng mới với sự có mặt của Chúa Giêsu Con Thiên Chúa như một Adam mới của nhân loại.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ năm sau Lễ Thánh Gia Thất(+video)

Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa là Con chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Và ngài còn nói rõ: Đấng đã sai tôi làm phép rửa, bào tôi rằng: người thấy Thần Khí xuống trên ai chính đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.