Lm. Giuse Đinh Tất Quý

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật tuần 16 thường niên, năm A

Cuộc sống ở đời này người tốt và kẻ xấu luôn có mặt bên nhau. Ngay trong mỗi một con người chúng ta cũng thấy có hai mãnh lực thiện ác cùng tồn tại như thế.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 16 thường niên A

Nước trời có một nguồn gốc rất khiêm tốn, bắt đầu từ chính Chúa Giêsu mà cuộc đời của Chúa Giêsu xét về phương diện trần thế thì quả thật chẳng có gì đáng giá và hấp dẫn...

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 15 thường niên A (+video)

Muốn đạt tới Nước Trời nhưng với một giá rẻ mạt. Đức Phaolô VI gọi lối giữ đạo đó là một thứ "Kitô giáo không Thập giá”. Trường hợp người thanh niên giầu có trong Tin Mừng Mathêu là một thí dụ.

Giảng lễ thiếu nhi: Chúa nhật 15 TN A

Chúa đã đến và gieo giữa lòng thế giới Lời Hằng Sống của Ngài. Nhưng có phải là Lời của Chúa lúc nào cũng đem lại kết quả tốt đẹp như lòng Chúa mong ước hay không? 

Giảng lễ thiếu nhi: Chúa nhật XIV Thường Niên năm A

Thiếu nhi chúng con yêu quí, hiền lành và khiêm nhường là hai đức tính rất cần thiết cho cuộc sống của một con người. Có hiền lành và khiêm nhường thì chúng ta mới dễ được yêu thương. Có rất nhiều tấm gương trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy điều đó.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa nhật XIV Thường Niên năm A

Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn đề cập đến hai đức tính cần thiết mà người mỗi người theo Chúa phải học để có thể thành công trong cuộc đời của mình nhất là trong cuộc đời truyền giáo. Hai tính ấy là  hiền lành và khiêm nhường.

Giảng lễ thiếu nhi: Chúa nhật XIII Thường Niên năm A

Thiếu nhi chúng con yêu quí, chúng con vừa nghe Tin Mừng hôm nay Chúa nói với chúng ta về hai điều cần thiết cho tất cả chúng ta. Đó là việc theo Chúa và việc đón tiếp nhau trong cuộc sống hằng ngày.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa nhật XIII Thường Niên năm A

Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia này thành 2 phần tương đối rõ rệt: Phần đầu (các câu 37-39) Đức Giêsu dạy các môn đệ về sự từ bỏ và phần sau (các câu 40- 42) dạy về sự tiếp đón.

Giảng lễ thiếu nhi: Chúa nhật XII Thường Niên năm A

Chúng ta vừa nghe một bài Tin Mừng rất hay của Chúa Giêsu. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chọn bài Tin Mừng này để đọc trong ngày lễ đăng quang Giáo Hoàng của Ngài. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng con thấy Chúa Giêsu đã ba lần nói với mọi người "Đừng sợ".

Suy niệm Lời Chúa: Chúa nhật XII Thường Niên năm A

Chúng ta vừa nghe một trong những đoạn Tin Mừng có nhiều chất an ủi nhất ở trong Tin Mừng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II rất thích đoạn Tin Mừng này. Ngài đã chọn để đọc trong ngày lễ đăng quang của Ngài. Chỉ trong một đoạn văn vắn như thế mà 3 lần Chúa Giêsu bảo với các môn đệ: "Đừng sợ". Sứ giả của Chúa phải can đảm, không biết sợ hãi.