Lm. Giuse Đinh Tất Quý

Giảng lễ thiếu nhi: Chúa nhật XII Thường Niên năm A

Chúng ta vừa nghe một bài Tin Mừng rất hay của Chúa Giêsu. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chọn bài Tin Mừng này để đọc trong ngày lễ đăng quang Giáo Hoàng của Ngài. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng con thấy Chúa Giêsu đã ba lần nói với mọi người "Đừng sợ".

Giảng lễ thiếu nhi: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A

chúng ta không coi Bí tích Thánh Thể chỉ như là một thứ phụ thuộc bên ngoài, một thứ gia vị không cần thiết, một thứ quà ăn dặm thêm ngoài bữa. Nhưng là một nhu cầu, một lương thực chính yếu.

Suy niệm LC: CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Để chuẩn bị cho các tông đồ và những người tin Chúa đón nhận mầu nhiệm Thánh Thể, Chúa đã làm 2 phép lạ thật lớn: Hóa bánh ra nhiều hai lần và cộng thêm vào đó là một bài giảng rất dài và rất quyết liệt về Bánh hằng sống. Chúa nói thật rõ: "Thịt ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống - Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta sẽ được sống đời đời." (Ga 6,55).

Suy niệm Lời Chúa: Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm A

Kính thưa anh chị em, hôm nay Giáo Hội dẫn chúng ta vào trọng tâm quan trọng nhất của niềm tin, khi Giáo Hội hướng chúng ta về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm cột trụ của Đạo.

Giảng lễ thiếu nhi: Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm A

Thiếu nhi chúng con yêu quí, Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm. Sở dĩ chúng ta biết có mầu nhiệm này là do Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A

Các bản văn Phụng Vụ hôm nay ít nhiều đều nói về Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần có một vai trò rất quan trọng trong công trình sáng tạo, cứu độ và thánh hoá loài người của Thiên Chúa.

Giảng lễ thiếu nhi: CN Lễ Hiện Xuống năm A

Qua bài Tin Mừng hôm nay thánh Gioan đã nói cho chúng ta về những ơn ban của Chúa Thánh Thần đã ban cho Giáo Hội, giúp cho chúng ta nhận ra sự hiện diện của Người trong cuộc sống của chúng ta.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm A

 Với biến cố lên trời hôm nay chúng ta thấy cuộc đời trần thế của Chúa được khép lại và một sứ mệnh mới được mở ra, mở ra cho các tông đồ thuở xưa và mở ra cho chúng ta hôm nay. 

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm A (+Video)

 "Ai đón nhận luật Thầy truyền và giữ các luật đó thì người ấy sẽ là kẻ mến Thầy và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến và Thầy sẻ tỏ mình ra cho người ấy"(Ga 14,21)

Bài giảng lễ thiếu nhi Chúa Nhật tuần VI Phục Sinh, năm A

Chúng con biết, sau khi Chúa về trời rồi thì không còn ai được thấy Chúa như người ta vẫn thấy. Nhưng như Chúa nói Chúa vẫn ở với loài người: "Thầy sẽ ở cùng anh em mọi người cho đến tận thế...