(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Hiển dung

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 25/02/2018 (All day)
Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay
Lời Chúa: 
Mc 9,2-10
Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a. (Mc 9,5)

Sám hối

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 18/02/2018 (All day)
Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay, Mồng 3 Tết, Thánh hóa công việc
Lời Chúa: 
Mc 1,12-15
Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. (Mc 1,15)

Tôi muốn anh sạch!

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 11/02/2018 (All day)
Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên, Ngày quốc tế bệnh nhân
Lời Chúa: 
Mc 1,40-45
Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" (Mc 1,41)

Thay đổi

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 04/02/2018 (All day)
Chúa Nhật Tuần V Thường Niên B
Lời Chúa: 
Mc 1,29-39
Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. (Mc 1,31)

Từ bỏ

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 21/01/2018 (All day)
Chúa Nhật Tuần III Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 1, 14-20
Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." (Mc 1,17)

Đến mà xem!

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 14/01/2018 (All day)
Chúa Nhật Tuần II Thường Niên
Lời Chúa: 
Ga 1,35-42
Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha" (tức là Phê-rô). (Ga 1,42)

Ngôi sao Lạ

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 07/01/2018 (All day)
Chúa Nhật, Lễ Chúa Hiển Linh
Lời Chúa: 
Mt 2,1-12
Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. (Mt 2,2)

Ngôi Lời giáng sinh

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 25/12/2017 (All day)
Thứ Hai Đại Lễ Giáng Sinh, Lễ trọng
Lời Chúa: 
Ga 1,1-18
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. (Ga 1,1)

Lời chứng

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 17/12/2017 (All day)
Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Ga 1,6-8.19-28
Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. (Ga 1,23)

Hãy ăn năn

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 10/12/2017 (All day)
Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm B
Lời Chúa: 
Mc 1,1-8
Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. (Mc 1,6)