(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Sứ mạng cuộc đời

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 24/06/2018 (All day)
Chúa Nhật XII Thường niên B-Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả( Lễ trọng )
Lời Chúa: 
Lc 1,57-66.80
Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh (Lc 1,80)

Anh là Tảng đá

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 29/06/2018 (All day)
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ( Lễ trọng )
Lời Chúa: 
Mt 16,13-19
Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy (Mt 16,18)

Sự lớn mạnh của nước trời

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 17/06/2018 (All day)
Chúa Nhật XI thường niên B
Lời Chúa: 
Mc 4,26-34
Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất (Mc 4,26)

Đức Giêsu kiện toàn lề luật

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 13/06/2018 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 10 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,17-19
Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật (Mt 5, 17)

Muối và Ánh Sáng

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 12/06/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần thứ 10 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,13-16
Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian (Mt 5, 13-14)

Tám Mối phúc

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 11/06/2018 (All day)
Thứ Hai Tuần thứ 10 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,1-12
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao (Mt 5, 12)

Chúa Giêsu chữa lành mọi kẻ ốm đau

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 30/06/2018 (All day)
Thứ Bảy Tuần thứ 12 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 8,5-17
Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta (Mt 8,17)

Thực thi ý Chúa

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 28/06/2018 (All day)
Thứ Năm Tuần thứ 12 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,21-29
Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá (Mt 7, 24)

Xem quả thì biết cây

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 27/06/2018 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 12 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,15-20
Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai (Mt 7,16)

Hãy qua cửa hẹp

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 26/06/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần thứ 12 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 7,6.12-14
Hãy qua cửa hẹp mà vào, cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy (Mt 7,13-14)