Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái

Ai là anh em tôi?

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 10/06/2018 (All day)
Chúa Nhật 10 Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
Mc 3, 20-35
"Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.( MC 3,34 )

Thiên Chúa là tình yêu

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 27/05/2018 - 01
Lễ Chúa Ba Ngôi năm B
Lời Chúa: 
Mt 28,16-20
"Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần." (Mt 28,19)

Nhận lãnh trách nhiệm Chúa trao

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 27/08/2017 (All day)
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 16,13-23
"Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)

Sống trước sự hiện diện uy quyền của Thiên Chúa

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 13/08/2017 (All day)
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 14,22-33
Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (Mt 14,27)

Cầu nguyện để biến đổi

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 06/08/2017 (All day)
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - Năm A - Lễ Chúa Hiển Dung
Lời Chúa: 
Mt 17,1-9
"Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trắng tinh như ánh sáng." (Mt 17,2)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, năm A

Vọng là chờ, là mong. Nhưng chúng ta chờ mong điều gì? Phải chăng là mong chờ Lễ Giáng sinh? Thưa không, chúng ta không mong chờ một lễ vui, mà mong chờ chính Chúa sẽ đến với chúng ta.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 32 thường niên - Năm C (Lm HBX)

Tất cả những người sống lại ấy đều thay đổi cách sống: từ đó trở đi họ không sợ chết nữa; họ không coi trọng việc tìm kiếm danh lợi thú nữa mà chỉ lo chu toàn bổn phận và đối xử với mọi người bằng tình thương.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 31 TN-C (Lm HBX)

Nhiều lần Chúa nhìn chúng con và lên tiếng kêu gọi chúng con như Chúa đã nhìn và kêu gọi ông Dakêu. Nhưng chúng con không đáp lại.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 30 thường niên - Năm C (Lm HBX)

Nhiều người trong chúng ta cũng nghĩ rằng những kẻ tội lỗi không được đến nhà thờ: tội lỗi mà đến nhà thờ làm chi? Chỉ là giả hình! Nhà thờ là nơi dành cho những người đạo đức thánh thiện.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 29 thường niên - Năm C (Lm HBX)

Cầu nguyện và Tin luôn gắn liền với nhau : vì chúng ta Tin nên chúng ta cầu nguyện, và nhờ cầu nguyện nên đức tin của chúng ta được củng cố thêm.