Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn HKK

Suy nghĩ về các chết

Thiên Chúa là nguồn sự sống nên mọi loài được Chúa tạo dựng đều sống động, riêng con người và các thiên thần còn được chia sẻ sự sống vĩnh hằng. 

Gioan Tẩy Giả trong công trình cứu độ của Thiên Chúa

Chúng ta luôn luôn nhớ rằng mỗi người chúng ta đang được Chúa yêu thương và ban nhiều ơn thiêng như tên Gioan để làm chứng cho Chúa Giêsu trong xã hội hiện nay.