Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A

Chúa nhật 4 Phục sinh là Chúa Nhật để cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Bạn có biết vì sao bây giờ ít người dâng mình cho Chúa trong đời tu không?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm A

Bài Phúc âm này có mấy cụm từ “dọc đường”? Hôm nay Chúa Giêsu có đến gặp ta như người khách lạ ở dọc đường không? Khi buồn chán, bạn có gặp Ngài ở chỗ nào khác không?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A

Bạn có gặp những người giống ông Tôma trong gia đình hay giáo xứ của bạn không? Bạn học được bài học nào nơi Đức Giêsu khi bạn đến gặp những người ấy?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Phục Sinh - năm A

Đọc bài Phúc âm này, dựa vào đâu để biết Đức Giêsu đã thật sự phục sinh?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Lá - năm A

Philatô hỏi Chúa Giêsu: "Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?" 14Nhưng Ngài không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A

Đức Giêsu nói: "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!" (Ga 9,1-41).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm A

Họ bảo người phụ nữ: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian”.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm A

"Satan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi" (Mt 4,10).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 8 Thường niên - năm A

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 7 Thường niên - năm A

Chúa không đến để hủy bỏ luật cũ.  Luật cũ là Luật Cựu Ước. Luật này được đặt trên nền tảng hai chữ công bình.  Luật này cũng do Thiên Chúa ấn định.