Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 6 Phục sinh - năm A

Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận... 

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A

Tại sao ai thấy Thầy Giêsu là thấy Chúa Cha? Bạn nghĩ gì về những người tuy chưa biết Chúa Giêsu nhưng đã can đảm sống theo sự thật và bảo vệ sự sống?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A

Chúa nhật 4 Phục sinh là Chúa Nhật để cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Bạn có biết vì sao bây giờ ít người dâng mình cho Chúa trong đời tu không?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm A

Bài Phúc âm này có mấy cụm từ “dọc đường”? Hôm nay Chúa Giêsu có đến gặp ta như người khách lạ ở dọc đường không? Khi buồn chán, bạn có gặp Ngài ở chỗ nào khác không?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A

Bạn có gặp những người giống ông Tôma trong gia đình hay giáo xứ của bạn không? Bạn học được bài học nào nơi Đức Giêsu khi bạn đến gặp những người ấy?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Phục Sinh - năm A

Đọc bài Phúc âm này, dựa vào đâu để biết Đức Giêsu đã thật sự phục sinh?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Lá - năm A

Philatô hỏi Chúa Giêsu: "Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?" 14Nhưng Ngài không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A

Đức Giêsu nói: "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!" (Ga 9,1-41).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm A

Họ bảo người phụ nữ: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian”.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm A

"Satan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi" (Mt 4,10).