Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 31 Thường niên - Năm B

Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa. (Mc 12,34)    

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên - Năm B

Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!". Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi. (Mc 10,52)    

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 29 Thường niên - Năm B

Đức Giêsu gọi các môn đệ lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên - Năm B

Chúa Giêu bảo người thanh niên giàu có: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." 

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên - Năm B

Chúa Giêsu nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình" (Mc 10,11-12).  

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 26 Thường niên - Năm B

Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên - Năm B

Người đàn bà bị băng huyết tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu". Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 12 Thường niên - Năm B

Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?" Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 11 Thường niên - Năm B

Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật thứ 10 Thường niên - Năm B

Tôi bảo thật anh em: Mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.