Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 32 Thường niên - năm A

"Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!" Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên - năm A

Bài Phúc âm này của Thánh Mátthêu (Mt 22,34-40) thường được coi là đã dựa trên bài Phúc âm của Thánh Máccô (Mc 12,28-34). Mátthêu đã viết ngắn hơn Máccô.

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật tuần 16 thường niên A

 Lời giải thích của Đức Giêsu về từng hình ảnh trong dụ ngôn ở Mt 13,24-30 có gì đánh động bạn? Bạn thấy mình là lúa tốt hay cỏ lùng? 
Bạn thấy Chúa đối xử với mình thế nào?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Chúa Ba Ngôi - năm A

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ (Ga 3,17).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 4 Thường niên - Năm A

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hạivà vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở,vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

 

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 thường niên, năm A

Có bao giờ bạn đã sống một trong những mối phúc trên đây, và thấy mình nếm được phần nào hạnh phúc như Chúa nói không?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 3 Mùa Vọng - Năm A

Chúa Giêsu nói: "Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông".

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 31 Thường niên - Năm C

“Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất" (Lc 19,9-10).