Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J |

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên - Năm B

Người đàn bà bị băng huyết tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu". Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 12 Thường niên - Năm B

Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?" Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 11 Thường niên - Năm B

Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật thứ 10 Thường niên - Năm B

Tôi bảo thật anh em: Mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa - Năm B

Chúa Giêsu cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.

Học hỏi Phúc âm: Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Học hỏi Phúc Âm: Chúa nhật Lễ Lá - Năm B

Ðang khi dùng bữa, Chúa Giêsu nói: "Thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp Thầy, mà lại là người đang cùng ăn với Thầy"

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 32 Thường niên - năm A

"Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!" Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên - năm A

Bài Phúc âm này của Thánh Mátthêu (Mt 22,34-40) thường được coi là đã dựa trên bài Phúc âm của Thánh Máccô (Mc 12,28-34). Mátthêu đã viết ngắn hơn Máccô.

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật tuần 16 thường niên A

 Lời giải thích của Đức Giêsu về từng hình ảnh trong dụ ngôn ở Mt 13,24-30 có gì đánh động bạn? Bạn thấy mình là lúa tốt hay cỏ lùng? 
Bạn thấy Chúa đối xử với mình thế nào?