Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật tuần 26 thường niên, năm A

Người con thứ nhất đã thi hành ý muốn của người cha (câu 31). Thi hành ý muốn của Chúa Cha có phải là điều quan trọng không? Xem Mt 7,21-27; 12,50.

Audio học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 25 thường niên, năm A

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 thường niên, năm A

Người con thứ nhất đã thi hành ý muốn của người cha. Thi hành ý muốn của Chúa Cha có phải là điều quan trọng không? Xem Mt 7,21-27; 12,50.

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật tuần 17 thường niên A

Làm sao tôi có thể nhận ra Nước Trời là Kho Báu và Viên Ngọc quý? Làm sao để kho tàng vật chất ở đời này không hấp dẫn tôi hơn Kho Báu Nước Trời? 

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 25 Thường niên - Năm C

Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được (Lc 16,13).

Học hỏi Phúc Âm Lễ Thánh Gia- Năm C

Mẹ Maria nói với Chúa Giêsu: "Này con, tại sao con làm thế? Này cha con và mẹ phải đau khổ tìm con!" 49 Nhưng Ngài đáp lại: "Thì tại sao tìm con? Lại còn không biết là con phải ở lại nơi nhà Cha con sao?" .

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên - Năm B

Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI Phục Sinh - năm B

Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Phục Sinh - năm B

Đâu là công việc của Chúa Cha, người trồng nho? Đọc Tin Mừng Ga 15,2-3, bạn có kinh nghiệm được Chúa Cha cắt tỉa không? Theo bạn, Đức Giêsu có được Cha "cắt tỉa" không?