Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Audio Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Chúa Thăng Thiên - năm A

anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.

Audio suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 8 thường niên, năm A

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 28 Thường niên - Năm C

Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?".

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 26 Thường niên - Năm C

Ông Ápraham đáp: “Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin” (Lc 16,31).

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 24 thường niên năm C

Tôi nói cho các ông hay: "Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối" (Lc 15,10).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 23 Thường niên - Năm C

Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được (Lc 14,27)

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 22 Thường niên - Năm C

Chúa Giê su nói: "Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" (Lc 14,11).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 21 Thường niên - Năm C

"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được" (Lc 13,24).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 20 Thường niên - Năm C

Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!" (Lc 12,49-50).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật XVIII Thường niên - Năm C

Chúa Giêsu nói: "Hãy nhìn hoa huệ mà suy: chúng không kéo sợi, không dệt vải, thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn cũng không mặc đẹp bằng bông hoa ấy" (Lc 12,27).