Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 17 Thường niên -B

Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm B

Người thấy trong Ðền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Ðền Thờ

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Phục Sinh, năm A

Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm,7 rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 27 Thường niên - Năm C

Chúa Giêsu phán: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em. (Lc 17,6)

Học hỏi Phúc âm Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến (Ga 16,13).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật II Mùa Chay - Năm C

"Từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Lc 9,35)

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật I Mùa Chay - Năm C

"Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi" (Lc 4,12).

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIX Thường niên - Năm B

"Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống" (Ga 6,51).

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh - Năm B

Nếu bạn nhìn thấy những gì ông Phêrô đã thấy trong ngô mộ trống, bạn có nghĩ là người ta đã trộm xác Đức Giêsu không?