LM Đan Vinh - HHTM

Hiệp sống Tin Mừng: CN Tuần 25 TN - năm B

Không phải vô cớ mà Đức Giê-su đưa một em nhỏ ra làm gương cho các môn đệ. Thời đó trong xã hội Do thái, trẻ em được xếp đứng hàng sau chót trong bậc thang giá trị.

Hiệp sống Tin Mừng: CN Tuần 24 TN - năm B

 Từ xưa đến nay, có một vấn đề nan giải làm cho nhiều người chán nản thất vọng là vấn đề đau khổ. 

Hiệp sống Tin Mừng: CN Tuần 22 TN - năm B

Chính lòng mến Chúa bên trong được thể hiện qua hành động bác ái cụ thể bên ngoài mới là bằng chứng đích thực của một con người đạo đức thực sự.  

Hiệp sống Tin Mừng: CN Tuần 21 TN - năm B

Khi nghe Đức Giê-su nói sẽ lấy Thịt Máu mình cho người ta ăn uống, thì các môn đệ cũng như đám đông dân Do Thái không chấp nhận.

Hiệp sống Tin Mừng: CN Tuần 20 TN - năm B

Sau phép lạ nhân bánh ra nhiều, tại hội đường thành Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã giảng về Bánh Hằng Sống là bí tích Thánh Thể.

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ Mẹ lên trời

Đức Ma-ri-a vội vã lên đường thăm viếng bà chị họ Ê-li-sa-bét. Hai bà mẹ đều được chúc phúc vì đã quảng đại đáp lời mời cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Hiệp sống Tin Mừng: CN Tuần 19 TN - năm B

Đức Giê-su biết đám đông đang bàn tán để phản đối lời Người vừa nói, vì họ chỉ nghĩ về phạm vi nhân tính của Người. 

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Tuần 18 TN - năm B

Ngoài cơn đói cơm bánh vật chất, người ta còn có nhiều cơn đói khác cần được thỏa mãn như: Cơn đói muốn được tôn trọng; Đói muốn được giao tiếp với người khác.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Tuần 16 TN - năm B

Đức Giê-su là một mục tử tốt lành cảm thông với nỗi vất vả của các môn đệ, nên Người đã bảo các ông hãy đến nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Tuần 15 TN - năm B

Tông đồ (A-pos-to-lus) nghĩa là “người được sai đi”. Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi từng hai người để nâng đỡ nhau và biểu lộ sự hiệp nhất yêu thương là dấu hiệu môn đệ đích thực của Người (x. Ga 13,35)