LM Đan Vinh - HHTM

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C

Bạn sẽ tặng quà gì cụ thể cho các người thân trong gia đình, cho các người giúp việc và những người nghèo khó bất hạnh trong mùa Giáng Sinh này.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

Gio-an cho biết phép rửa bằng nước của ông chỉ là một phương thế chuẩn bị lòng trí dân chúng để họ được lãnh phép rửa mới trong Thánh Thần và Lửa, do Đấng Thiên Sai sắp đến thực hiện, ông không đáng làm nô lệ cho Người.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

Lời sấm ngôn của I-sai-a về việc dọn đường cho Đức Chúa đến để cứu thoát dân Ít-ra-en khỏi cảnh lưu đầy, giờ đây được ứng nghiệm nơi Gio-an Tiền sứ.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C

Nếu biết tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng thì các tín hữu sẽ được cứu khỏi cơn gian nan thử thách sắp xảy đến và có thể đứng vững vào ngày tận thế trước toà phán xét.

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ

Vương quốc mà Chúa Giê-su thiết lập là Vương quốc của Tình Yêu, và chỉ những ai thực thi yêu thương mới đủ điều kiện gia nhập vào Nước ấy.

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam

Bí quyết khiến các anh hùng Tử Đạo vượt qua gian nan thử thách là do các ngài biết “sống sự sống của Chúa Giê-su trong thân xác yếu hèn của mình”.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa nhật Tuần 33 TN - năm B

Bằng những hình ảnh tượng trưng về sự sụp đổ của Đền Thờ kèm theo những điềm báo trước, Đức Giê-su nhắc nhở các tín hữu về “Ngày của Chúa” tức là ngày tận thế.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa nhật Tuần 32 TN - năm B

Là những người đi theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng rất dễ bị lạc đường, nếu chúng ta để cho của cải vật chất điều khiển. Điều quan trọng là chúng ta phải phá đổ thói xấu ích kỷ của mình để biết quảng đại cho đi.

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ các Đẳng linh hồn

Nguồn gốc lễ cầu nguyện cho các linh hồn, giáo lý về một Hội Thánh ba trạng thái và tín điều các Thánh thông công. 

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ các Thánh nam nữ

Tin Mừng hôm nay là phần đầu của Bài Giảng Trên Núi, trong đó nêu ra 8 điều kiện mà ai muốn gia nhập vào Nước Trời của Chúa Giê-su đều phải có, được gọi là Tám Mối Phúc Thật.