LM Đan Vinh - HHTM

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam

Bí quyết khiến các anh hùng Tử Đạo vượt qua gian nan thử thách là do các ngài biết “sống sự sống của Chúa Giê-su trong thân xác yếu hèn của mình”.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa nhật Tuần 33 TN - năm B

Bằng những hình ảnh tượng trưng về sự sụp đổ của Đền Thờ kèm theo những điềm báo trước, Đức Giê-su nhắc nhở các tín hữu về “Ngày của Chúa” tức là ngày tận thế.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa nhật Tuần 32 TN - năm B

Là những người đi theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng rất dễ bị lạc đường, nếu chúng ta để cho của cải vật chất điều khiển. Điều quan trọng là chúng ta phải phá đổ thói xấu ích kỷ của mình để biết quảng đại cho đi.

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ các Đẳng linh hồn

Nguồn gốc lễ cầu nguyện cho các linh hồn, giáo lý về một Hội Thánh ba trạng thái và tín điều các Thánh thông công. 

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ các Thánh nam nữ

Tin Mừng hôm nay là phần đầu của Bài Giảng Trên Núi, trong đó nêu ra 8 điều kiện mà ai muốn gia nhập vào Nước Trời của Chúa Giê-su đều phải có, được gọi là Tám Mối Phúc Thật.

Hiệp sống Tin Mừng: CN Tuần 31 TN - năm B

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu trả lời của Đức Giê-su cho vị kinh sư Do Thái khi ông chất vấn Người về điều răn nào là quan trọng nhất trong toàn bộ Luật pháp Mô-sê. 

Hiệp sống Tin Mừng: CN Tuần 30 TN - năm B

Tin mừng hôm nay ghi nhận câu chuyện về người mù thành Giê-ri-cô đã chạy đến với Đức Giê-su không phải nhờ con mắt thể xác nhưng nhờ con mắt đức tin. 

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa nhật Truyền giáo - năm B

Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ nên dưỡng tử của Thiên Chúa và được hưởng ơn cứu độ. Còn kẻ không tin là đã tự loại mình ra khỏi Nước Trời và sẽ bị kết án.

Hiệp sống Tin Mừng: CN Tuần 29 TN - năm B

Sau khi Đức Giê-su loan báo lần thứ ba về cuộc Thương Khó Người sắp trải qua, các môn đệ xem ra vẫn không hiểu và không muốn chấp nhận con đường đó. 

Hiệp sống Tin Mừng: CN Tuần 28 TN - năm B

Chàng thanh niên trong Tin Mừng hôm nay tuy muốn nên hoàn thiện, và có thiện chí tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa ngay từ nhỏ.