LM Đan Vinh - HHTM

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Tuần 15 TN - năm B

Tông đồ (A-pos-to-lus) nghĩa là “người được sai đi”. Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi từng hai người để nâng đỡ nhau và biểu lộ sự hiệp nhất yêu thương là dấu hiệu môn đệ đích thực của Người (x. Ga 13,35)

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Tuần 13 TN - năm B

Cũng như khi sáng tạo trời đất, Thiên Chúa chỉ cần phán một lời là mọi sự xuất hiện (x. St 1,3.6.9.11.14), ở đây Đức Giêsu cũng chỉ ra lệnh là em bé kia lập tức sống lại.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Tuần 12 TN - năm B( Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 24/06)

Tác giả La-phông-ten đã viết nhiều câu chuyện ngụ ngôn, trong đó có câu chuyện về con ếch và con bò để dạy chúng ta bài học là đừng quá tự cao như sau:

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Tuần 11 TN - năm B

Khi ra giảng đạo, Đức Giê-su dùng nhiều dụ ngôn để giảng dạy cho dân chúng về Nước Thiên Chúa mà Người sắp thiết lập. 

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Tuần VIII Phục Sinh - Chúa Ba Ngôi - năm B

Với trí khôn tự nhiên, lòai người chúng ta chỉ nhận biết có Đấng Tạo Hóa là Đấng tạo thành vũ trụ vạn vật và an bài mọi sự cho trật tự và ngày càng tiến hóa nên hòan thiện hơn.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên - năm B

Chúa Giêsu nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép Rửa sẽ được cứu độ. Còn ai không tin, thì sẽ bị kết án”.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh - năm B

Sau khi trình bày về dụ ngôn cây nho và cành nho ám chỉ liên hệ mật thiết giữa Đức Giê-su với các môn đệ, Đức Giê-su tiếp tục trình bày về sự hiệp thông giữa các môn đệ với nhau. Người ban cho họ một điều răn mới là “phải yêu thương nhau giống như Người đã yêu”.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh - năm B

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đã tự ví mình như vị Mục Tử nhân lành. Sự nhân lành của người Mục Tử được biểu lộ qua 3 hành động sau: Một là biết rõ từng con chiên và cũng được chiên nhận biết và đi theo.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Lễ Lá, năm B

Đức Giê-su đến không đòi được hầu hạ, nhưng đã rửa chân hầu hạ các môn đồ và chấp nhận con đường “qua đau khổ thập giá để vào trong vinh quang phục sinh” theo ý Chúa Cha. 

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật tuần III Mùa Chay B

Người đã biểu lộ uy quyền của Con Thiên Chúa bằng việc dùng roi xua đuổi bọn con buôn cùng với tiền bạc, chiên bò, chim câu của họ... ra khỏi Đền Thờ.