Josthanh

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm C

Canh tân cuộc sống phải bằng hành động cụ thể: thay vì tham lam, vơ vét của cải ... thì đối lại thực thi bác ái và công bình, liên đới và chia sẻ.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 2 Mùa Vọng năm C

Nếu chúng ta không mở cửa tâm hồn mình, uốn nắn lại con đường là lối sống của mình để “nối mạng liên thông” với Đức Ki-tô thì ơn cứu độ không thể nào đến với chúng ta được.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật I Mùa Vọng năm C

“Tỉnh thức và cầu nguyện” không phải là giải pháp chỉ dùng khi đã “hết thuốc chữa” mà là việc bạn phải làm trước tiên và luôn luôn trong suốt cuộc đời.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 34 Thường niên năm B

“Sự thật” ấy là tiếp tục diễn tả tình yêu Thiên Chúa dành cho thế gian, và phải diễn tả cách trung thực như Vua Ki-tô: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 33 Thường niên năm B

“Chết” từng ngày trong cuộc sống vì Đức Ki-tô, bạn có thể thể hiện mỗi ngày, bao lâu bạn còn sống trên đời này, mỗi lần một mới mẻ hơn và sâu sắc hơn.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 32 Thường niên năm B

Nhớ rằng càng dâng cho Chúa những món quà được bọc trong lớp áo xinh xắn là việc hy sinh những điều quý trọng của bạn như thời giờ, công sức, Chúa sẽ càng hài lòng về bạn.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 30 Thường niên năm B

Tiếng kêu cầu của anh mù Ba-ti-mê vang lên thật khẩn cấp và quyết liệt. Anh kêu vang át cả tiếng ồn ào của đám đông. Anh kêu mãi cho tới khi tiếng của anh được lắng nghe. 

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 29 Thường niên năm B - Khánh nhật Truyền giáo

Truyền giáo là phục vụ, trước tiên là phục vụ Tin Mừng của Chúa Giê-su, thứ đến là phục vụ đối tượng Tin Mừng gửi đến, là con người.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 28 Thường niên năm B

Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mc 10,21)    

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 21 Thường niên năm B

Có cả ngàn lẻ một thứ cám dỗ để tôi bỏ đi. Nói chung, bất cứ khi nào tôi chọn lựa một thứ gì đó như là giá trị cao hơn Đức Giê-su và Tin Mừng của Người, thì đấy là lúc tôi đang đành…