HY GB Phạm Minh Mẫn

Sự sống con người theo lý Thiền (7): Tuân theo bản tính sự vật

Thấy được tình trạng căng thẳng là điều dễ, nhưng thấy được cách xả trừ nó và tạo thư giãn cho nội tâm là điều khó. Sự thư giãn xuất hiện vào lúc tôi ý thức được sự căng thẳng trong tôi và điều sự chú ý ra khỏi hoàn cảnh gây căng thẳng, hướng về nguồn mạch sự sống. Đồng thời biết chấp nhận sự căng thẳng đó cách bình thản.

Sự sống con người theo lý Thiền (6): Hoạt động nội tâm đánh thức lòng tin

Bằng trực giác nội tâm, ta có thể nhận thức được sinh lực đó lúc nó mới phát ra, nhưng vì nó còn ở trạng thái phi hình thức, nên ta không thể mô tả nó. Khi nghe một tin vui, và nếu tôi loại trừ khỏi tâm trí tôi mọi ý nghĩ về biến cố may mắn, thì tôi có thể cảm thấy có một sinh lực sôi động trong tôi.

Sự sống con người theo lý Thiền (5): Nhìn thấy được bản tính mình

Trước đã nói đến những điều kiện tâm lý để khai mở lòng tin, đã nói đến sự cần thiết tập nhận thức về hiện hữu của mình. Đó là những hoạt động trung tâm của nội tâm nhằm đi đến cái nhìn mới. 

Sự sống con người theo lý Thiền (3): Cái gốc của khắc khoải lo sợ

PHẦN MỘT: SỰ SỐNG CON NGƯỜI THEO LÝ THIỀN (tt): Cái gốc của khắc khoải lo sợ... Đức Giêsu nói với Nicôđêmô rằng con người phải chết đi để được tái sinh. Chính nhờ quá trình hoạt động của nội tâm mà ta dần dần tiến đến cái chết cho con người cũ, nhưng chính cái chết đó cũng như sự kiện tái sinh trong một trạng thái mới thì chỉ là hai mặt của một biến cố nội tâm duy nhất và đột biến. Cơn hấp hối của con người cũ có thể mang tính chất ít nhiều khẩn trương,... Con người mới hoặc là được tái sinh hoặc chưa, chớ không tái sinh dần dần... Thiền gọi là khai ngộ,... mở huệ nhãn.

Sự sống con người theo lý Thiền (2): Vượt lên thế nhị nguyên đối kháng

Con người thành đạt luôn luôn làm điều thiện. Điều thiện đó là hậu quả của hoạt động nội tâm đã đưa tâm trí họ đến chỗ tổng hợp ba sức mạnh tạo dựng là nguyên lý tối thượng và hai nguyên lý cấp dưới. Điều kiện đó là hậu quả tất nhiên của cái nhìn quán thông của lòng tin đã bừng tỉnh. Phong cách của người thành đạt không phải phong cách của một con người khổ công tu tập để thành một thánh nhân, vì lẽ việc khổ công tu tập theo một khuôn mẫu tiền chế đưa đến hủy diệt nhiều hơn là xây dựng.

Sự sống con người theo lý Thiền (1) - Một phương pháp tu đức

Như một phương pháp tu tâm luyện đức, Thiền đề nghị ta phá đổ khung nếp thông thường, vượt ra khỏi cái thế nhị nguyên đối kháng, vượt lên trên thế giới hiện tượng và hình sắc, để hướng tìm về đỉnh thái hòa, là nguồn sự sống, là nơi mà ta tìm gặp sự yên tĩnh và tự do nội tâm. Từ nơi đó, ta nhìn mọi sự vật qui về một mối... Có được cái nhìn đó (cái nhìn đức tin), cuộc đời ta sẽ diễn ra với một khuôn mặt tươi sáng, hài hòa và thanh thoát...