Hoa Vàng

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Mừng bổn mạng

Tình yêu không phải là cảm giác, có nhiều cặp nam nữ đã yêu nhau, lấy nhau và một hai năm sau lại bỏ nhau. Yêu là muốn nên một và cùng nhau vượt qua những khác biệt để hiệp nhất. 

Ngày Gặp gỡ Di Dân Đà Nẵng 2017

Giáo phận đã quyết định hằng năm chọn ra một ngày gặp gỡ Di Dân Đà Nẵng. Truyền thống này đã bắt đầu từ năm 2013, đến năm nay là lần gặp gỡ lần thứ 5 

Học viện Mục vụ TGP: Tổng Kết NK 2016 – 2017

Sáng ngày 25.05.2017, Học viện Mục vụ đã tổ chức buổi họp tổng kết cuối niên khóa 2016 – 2017. Thành phần tham dự gồm các Giảng viên và đại diện học viên các lớp học.

Giáo Xứ Bình Lợi: Chia sẻ quà tết 2017

Cũng như mọi năm Cha xứ Bình Lợi giao công tác chia sẻ quà Tết cho Caritas Bình Lợi phân phối. Caritas phải nắm bắt được điều ấy để công việc chia sẻ qua cáp được thuận lợi