Hữu Lễ

Đức TGM Marek Zalewski dâng lễ cho cộng đồng nói tiếng Pháp ở Sài Gòn

Đức TGM Marek Zalewski đã  chủ sự Thánh lễ vào lúc 10g30 ngày 28/10/2018 tại Nhà thờ Mai Khôi cho Cộng đồng Công Giáo nói tiếng Pháp tại Sài Gòn

Thánh lễ mừng kính thánh Têrêsa Avila tại Đan viện Cát Minh Sài Gòn

Mở đầu Thánh lễ, cha Antôn đề cập đến 2 chữ “cải tổ”, đó là nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã giao cho nữ thánh Têrêsa Avila thực hiện trong dòng tu của ngài.

Audio bài giảng lễ thánh Têrêxa Avilla 15.10.16

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.