HĐGM Việt Nam

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 48/2018

Nội dung: Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 30 Thường niên năm B; Thánh lễ Khánh thành và Làm phép Tượng Đức Mẹ La Vang tại Thánh địa...

Thư phân ưu của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch HĐGM Việt Nam - đã gửi thư phân ưu đến Nhà nước Việt Nam.

Thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa về quyết định từ nhiệm của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

Thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa về quyết định từ nhiệm của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

 

Xây dựng Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang: Thiệp mời của HĐGM Việt Nam

Chương trình: 17g00 (14.8.2012) Thánh lễ khai mạc hành hương do ĐTGM Léopoldo Girelli chủ tế. 6g00 (15.8.2012) Thánh lễ Trọng thể kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và nghi thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng VCTĐ Đức Mẹ La Vang do ĐTGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế.

Biên bản Đại hội lần thứ XI Hội đồng Giám mục Việt nam

Biên bản Đại hội lần thứ XI Hội đồng Giám mục Việt nam.