(Hình: Ngọc Quyến; bài: An-tôn Lê Tân)

Giáo xứ Lam Sơn: Mừng lễ bổn mạng

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông tòa TGP Sài Gòn, đã chủ tế Thánh lễ mừng bổn mạng giáo xứ Lam Sơn, thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục vào chiều Chúa nhật 8/4/2018. Đồng tế với Đức cha Giuse có cha quản hạt Xóm Mới, cha chánh xứ Lam Sơn và 4 cha dòng Đức Mẹ Cứu Chuộc.