Gm Giuse Vũ Văn Thiên

Nói và làm

Nói và làm cùng phát xuất từ tư tưởng của một con người, nhưng không dễ để hoà hợp và đi đôi với nhau.

Hãy xé lòng

Thiếu sự hoán cải nội tâm, Mùa Chay chỉ như một sự kiện văn hóa; nghi thức sám hối chỉ là những công thức vô hồn; lễ nghi Tuần Thánh chỉ là một vở kịch làm vui lòng người xem và gây ồn ào náo nhiệt. 

Ánh sáng - bóng tối

Con người sống ở đời là một cuộc giằng co giữa ánh sáng và bóng tối. Cuộc giằng co này nghiệt ngã, liên lỉ và trải dài suốt cuộc đời. Vì thế, họ phải luôn cố gắng để vươn tới ánh sáng của tự do, thánh thiện.

Sống trọn kiếp người

Hành trình cuộc đời của mỗi người dài ngắn khác nhau. Có những hành trình nhẹ nhàng êm ả, nhưng cũng có những hành trình gai góc gian truân.

Văn hóa trong phụng vụ

Ngày nay, người ta nói đến nhiều loại hình văn hóa khác nhau... Phải lưu ý đến một văn hóa mang tên “Văn hóa phụng vụ”, như một yếu tố cần thiết cho đời sống đức tin.

Cần có một tấm lòng

Thiên Chúa ưa thích tấm lòng của con người hơn là của lễ. Bởi lẽ của lễ chỉ có giá trị khi chúng tượng trưng cho tấm lòng thành.

Mùa Xuân

Khi chúng ta thực hành những lời khuyên của Tin Mừng, chúng ta trở thành một mùa xuân đối với tha nhân.