+Gm Giuse Vũ Văn Thiên

Thinh lặng

Trong bối cảnh đầy rẫy những tính toán và cạnh tranh, cần lắm những giây phút thinh lặng để trở về với nội tâm...