Giuse VH

Vài suy nghĩ sau khi tham dự Sinh hoạt chuyên đề “Thần học bối cảnh và việc đào tạo giáo dân”

Sau đây là nhận định của một học viên sau khi tham dự buổi Sinh hoạt chuyên đề tại Học Viện Mục vụ hôm 1.3.2014 vừa qua.