Giacôbê Trần Văn Trung

Ngọn lửa Yêu Thương

Chúa đã chọn tôi để cả đời tôi phải lo thực thi ý Chúa, mong sao cho cuộc tôi trở nên có ý nghĩa khi tôi làm tròn ý Chúa giao phó cho tôi

Thông báo: Lễ hội người Khuyết tật Công giáo Tp. HCM lần thứ 16

MVTT Khuyết tật thông báo Lễ  hội người khuyết tật Công giáo Tp. HCM lần thứ 16 được tổ chức vào lúc 07g30 ngày 13.08/2016.